Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ορίζεται η 5η Ιανουαρίου 2023.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O παρόν ιστότοπος milioulaw.gr λειτουργεί υπό την εξής επιχείρηση:

1.Ευρυδίκη Μήλιου με έδρα την πόλη της Λάρισας, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ. 1 – 2ος όροφος – ΤΚ 41222 και ΑΦΜ 158134980.

Πρωταρχικός στόχος της του παρόντος είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των φυσικών προσώπων και γενικότερα των χρηστών του ιστοτόπου μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω του ιστοτόπου milioulaw.gr σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σημαντικό, επίσης, είναι να διαβεβαιώσουμε ότι στον παρόντα ιστότοπο – milioulaw.gr – δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Από την στιγμή που συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους της πολιτικής απορρήτου του ιστοτόπου milioulaw.gr,τότε θεωρείτε ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για την συλλογή, χρήση και την περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.

Διαβάστε προσεκτικά όλη την πολιτική απορρήτου και κατανοείστε τα πάντα για την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την ιστοσελίδα milioulaw.gr

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου milioulaw.gr θεμελιώνει όλα τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είτε απευθείας από εσάς ή μέσω του παρόντος ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μπορεί να είναι, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα.

Σε αυτή τη σελίδα σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και τον λόγο που συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα.

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ milioulaw.gr

Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο milioulaw.gr δεν σημαίνει ότι αυτόματα καταχωρούνται οποιουδήποτε είδους προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να σας ταυτοποιούν. Οι μόνες πληροφορίες που πιθανότατα συλλέγονται (οι οποίες δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες) είναι οι εξής:

 1. τύπος φυλλομετρητή (browser)
 2. το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 3. η χώρα ή πόλη του χρήστη κ.ά.

Τα οποία συλλέγονται από το Google Analytics και είναι καθαρά για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης ή χρήσης του ιστοτόπου milioulaw.gr

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ milioulaw.gr

Από την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου milioulaw.gr με σκοπό την επικοινωνία, τυχόν ερωτήσεις, αιτήματα ή παρατηρήσεις των φυσικών προσώπων:

 • Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) φυσικού προσώπου.

Σε όλες τις παραπάνω επιπτώσεις, ο ιστότοπος milioulaw.gr θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου.

Ε. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ milioulaw.gr

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να παρέχουμε στους χρήστες μας πλοήγηση υψηλού επιπέδου, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Αναλυτικότερα:

Τα στοιχεία από τη φόρμα επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στον ιστότοπο milioulaw.gr:

 • Ενημερωτική επικοινωνία και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα ή παρατηρήσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το φυσικό πρόσωπο.

ΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ milioulaw.gr

Πέρα από τη συλλογή δεδομένων που προαναφέραμε, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως το Google Analytics από τα οποία γίνεται συλλογή προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων ως προς τον ιστότοπο milioulaw.gr. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες αυτές συλλέγουν πληροφορίες όπως:

 1. Ποιες σελίδες του ιστοτόπου επισκεφθήκατε
 2. Ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε
 3. Ποιος ιστότοπος σας παρέπεμψε στο enikolaou.gr
 4. Ποιες σελίδες περιηγηθήκατε
 5. Ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες
 6. Ποσοστό εγκατάλειψης ιστοτόπου
 7. Στατιστικά αριθμού επισκεπτών ιστοτόπου
 8. Στατιστικά αριθμού προβολής σελίδων ιστοτόπου

Ζ. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Ο ιστότοπος milioulaw.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείρισή μας και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο o ιστότοπος milioulaw.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του ιστοτόπου milioulaw.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει  σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντάς μας ηλεκτρονική επιστολή.

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αξίωσης σχετικά με τον ιστότοπο milioulaw.gr, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η enikolaou.gr διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του ιστοτόπου milioulaw.gr διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στον ιστότοπο τότε οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο.

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ιστότοπος milioulaw.gr έχει εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να αποτρέψει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων, αλλά και να διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο ποτέ δεν είναι 100% ασφαλές, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ καμία δυνατότητα να παραβιάσουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στον ιστότοπο milioulaw.gr και αποκτώντας πρόσβαση, προβαίνοντας σε χρήση προσωπικών δεδομένων είτε για μη εξουσιοδοτημένους είτε για αθέμιτους σκοπούς. Ωστόσο, ο ιστότοπος milioulaw.gr έχει λάβει κάθε εύλογη προφύλαξη για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες του φυσικού προσώπου που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου.

ΙΑ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στον ιστότοπο milioulaw.gr σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (φυσικών προσώπων).

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να εκφράσουν τυχόν εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτά τα αιτήματα θα πραγματοποιηθούν από την enikolaou.gr εντός 30 ημερών από την υποβολή, καθώς επίσης θα ενημερωθούν για την διεκπεραίωσή τους.

Σημείωση: Τα αιτήματά σας  μπορείτε να τα υποβάλλετε μέσω του email info@milioulaw.gr ή εγγράφως στην έδρα του γραφείου μας.

Ο ιστόπος milioulaw.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα.

ΙΒ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που παρέχονται από το φυσικό πρόσωπο θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στον ιστότοπο milioulaw.gr και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

ΙΓ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος milioulaw.gr, ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας ενημερωθεί για τις ρυθμίσεις του GDPR για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Οι μόνες αποδεκτές ενέργειες για δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Ο ιστότοπος milioulaw.gr μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων του φυσικού προσώπου όταν της ζητηθεί για τη συμμόρφωσή της σε απαίτηση προ προκύψει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

ΙΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ως εξής: τηλέφωνο: 2410251323, email: info@milioulaw.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα αρ. 1 Λάρισα, ΤΚ 41222, Ιστοσελίδα: www.milioulaw.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα. Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2106475600, Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε info@milioulaw.gr

ΙΕ. ΤΕΛΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά τακτά διαστήματα.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε μέσω αυτής της σελίδας.

H Ευρυδίκη Μήλιου τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.milioulaw.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.